Cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:  Ngô Thị Thơm

       Điện thoại : 03503.868.601 ; 0948.200.868

       Email: ngothomtvnd@gmail.com

 - Phó Giám đốc:  Lê Thị Sáu

       Điện thoại : 03503.843.258 ; 0948.429.312

       Email: lethisautvnd@gmail.com

- Phó Giám đốc: Bùi Thị Huê

      Điện thoại: 0986335892

      Email: huetvnd@gmail.com

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu

 Trưởng phòng: 

2. Phòng Phục vụ bạn đọc

Trưởng phòng: Trịnh Thị Son

Phó Trưởng phòng: Phan Thị Duyên

3. Phòng Thông Tin - Thư mục - Xây dựng phong trào

Trưởng phòng: Tống Thị Hồng Hạnh 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang

4. Phòng Tin học

Trưởng phòng: Phan Viết Cường

5. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

Trưởng phòng: Hoàng Thị Như Hoa

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương

Nhân sự:

Hiện nay, Thư viện tỉnh Nam Định có 25 cán bộ, trong đó có 22 biên chế và 03 lao động hợp đồng. 100% cán bộ chuyên môn có trình độ cử nhân, 01 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 05 cán bộ có văn bằng 2 các chuyên ngành ngoại ngữ, tin học, hành chính...

Hỗ trợ
send email Yahoo
Liên kết web :
Đang online : 13
Hôm nay : 172
Tháng hiện tại : 4182
Tổng lượt truy cập : 608321
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html