Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Công văn hướng dẫn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022; Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 (21/4), ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) và Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 337/KHPH/SVHTTDL-SGDĐT, ngày 15 tháng 4 năm 2022 về tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tại tỉnh Nam Định năm 2022.
Từ đầu năm 2020 tới nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài đã khiến các hoạt động văn hóa công cộng trong đó thư viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước bối cảnh đó, Thư viện tỉnh Nam Định đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, linh hoạt trong phương thức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để thích ứng với tình hình mới.
Sau thời gian tạm dừng phục vụ bạn đọc để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thư viện tỉnh Nam Định mở cửa trở lại để phục vụ bạn đọc kể từ ngày 05/5/2020 (thứ ba)....
Hỗ trợ
Liên kết web :
Đang online : 10
Hôm nay : 188
Tháng hiện tại : 1014
Tổng lượt truy cập : 1144613
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html