Cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định

Lãnh đạo Thư viện tỉnh:

- Giám đốc:  Ngô Thị Thơm

       Điện thoại : 0228.3868601 ; 0948.200868

       Email: ngothithom.svh@namdinh.gov.vn

 - Phó Giám đốc:  Lê Thị Sáu

       Điện thoại :0228.3843258 ; 0948.429312

       Email: lethisau.svh@namdinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bùi Thị Huê

      Điện thoại: 0986.335892

      Email: buithihue.svh@namdinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ngô Thúy Ngọc

      Điện thoại: 0915.412772

      Email: ngothuyngoc.svh@namdinh.gov.vn

 

Các phòng thuộc Thư viện:

1. Phòng Công tác bạn đọc

Trưởng phòng: Tống Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng: Trịnh Thị Son

2. Phòng Nghiệp vụ - Công nghệ

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Phan Viết Cường

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương

 

Nhân sự:

Hiện nay, Thư viện tỉnh Nam Định có 27 cán bộ, trong đó có 22 biên chế và 05 lao động hợp đồng. 100% cán bộ chuyên môn có trình độ cử nhân, 01 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 05 cán bộ có văn bằng 2 các chuyên ngành ngoại ngữ, tin học, hành chính...

Hỗ trợ
Liên kết web :
Đang online : 8
Hôm nay : 80
Tháng hiện tại : 42523
Tổng lượt truy cập : 1821643
http://huyenbi.net/Xem-ngay-tot-xau.html